โปรโมชั่นร้อนแรงสำหรับคนพร้อมโอนเท่านั้น ฉลองยอดขายครบ 80,000 เล่ม