โครงการแบ่งความฝันปันความรู้ จำหน่ายแบบ ฝึกหัดชุดเพื่อการกุศล เพื่อหารายได้ในการจัด พิมพ์แบบฝึกหัดเพื่อบริจาคจำนวน 4,000 เล่ม